• De verschuldigde contributie en de kosten van de (eventuele) spelerskaart schrijven wij automatisch van je (post)bankrekening.
 • Tijdens de training mag er zelf gekozen sportkleding gedragen worden.
 • Sportschoenen met donker gekleurde zolen (zwart, blauw) zijn niet toegestaan. Ook sportschoenen die buiten gedragen zijn, mogen niet in de zaal gebruikt worden.
 • Kniebeschermers zijn niet verplicht.
 • De vereniging draagt zorg voor passende wedstrijdkleding (shirt en enkele teams ook broekje).
 • De shirts en broekjes worden bij toerbeurt gewassen door iemand van het team.
 • Bij verlies zijn de kosten voor eigen rekening.
 • (zaal)Sportschoenen, sokken, broekje, kniebeschermers worden zelf aangeschaft.
 • Om veiligheidsredenen mag zowel met de training als ook tijdens de wedstrijden geen oorbellen, ringen, kettingen etc. gedragen worden (eventuele zweerknopjes afplakken).
 • Lange haren dienen in een vlecht of staart gedragen te worden.
 • Tijdens de training mag er in de zaal niet gegeten worden.
 • Er is een moment waarop er gedronken kan worden.
 • Ieder lid gedraagt zich respectvol op training en tijdens de wedstrijden. Het toont respect voor de trainer, coach, tegenstanders en scheidsrechters. De fairplay regels zijn van toepassing (zie fair play regels). Bij misdragen en respectloos gedrag wordt men uitgesloten van de training. (Indien nodig worden de ouders hierover ge├»nformeerd). Bij meerdere malen en / of ernstig respectloos gedrag worden passende maatregelen genomen.
 • Onze trainers trainen op vrijwillige basis. Bij vragen of opmerkingen over trainingen kan contact gezocht worden met de technische commissie. Rechtstreeks benaderen van de trainer is niet wenselijk.