Wij hopen natuurlijk dat je nog heel lang lid bij ons blijft, maar het kan natuurlijk gebeuren dat je gaat studeren en ergens anders gaat wonen of andere redenen hebt waarom je wil opzeggen. Opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren. Dat mag door een email sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met daarin je naam en het team waarin je speelt.

Let op:

Een lid kan op elk moment van het verenigingsjaar bedanken echter net als bij vele verenigingen en organisaties geldt ook bij VEB´98 een opzegtermijn. Het volleybalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De volleybalvereniging gaat op basis van het aantal leden een aantal verplichtingen aan, waaronder bijvoorbeeld teamgelden, zaalhuur en trainerskosten. Het aantal leden bepaald onder andere hoeveel teams er gevormd kunnen worden en dus hoeveel zalen en trainers er ingehuurd moeten worden. De stand van het aantal leden op 1 juli en 1 januari is hierin bepalend.  Als hier tijdens het seizoen van afgeweken wordt, zijn de kosten al gemaakt, maar komen de baten niet meer binnen. Daarom is in het huishoudelijk regelement vastgesteld:  

art. 44 Bedanken, opzeggen.

 

Een lid kan op elk moment van het verenigingsjaar bedanken. Als het bedanken voor 1 januari van het verenigingsjaar plaats vindt dan wordt de datum van opzegging vastgesteld op 1 januari en anders wordt de datum van opzegging op 1 juli van het lopende verenigingsjaar vastgesteld.