taken zaaldienst

De zaaldienst is 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig.

De tijden zijn:

 

Begin

einde

15:30

17:00

17:00

19:00

19:00

einde

 

  • De zaaldienst van 15.30 zorgt ervoor dat de velden goed en snel worden opgebouwd en de netten op de goede hoogte hangen.
  • De zaaldienst zorgt er in overleg met de scheidsrechters voor dat de wedstrijden op tijd beginnen.
  • De zaaldienst stuurt spelende kinderen van de velden en zorgt ervoor dat er geen ballen rondzwerven.
  • De zaaldienst zorgt bij het ontbreken van een scheidsrechter voor een vervanger (zie lijst scheidsrechters in de rode map).
  • De zaaldienst zorgt bij het ontbreken van een teller voor een vervanger.
  • De zaaldienst zorgt ervoor dat de netten tussentijds hoger/lager worden gehangen.
  • Wanneer er wedstrijden bezig zijn en er wordt ingespeeld er op letten dat de inspeelballen niet in het spelende veld worden geslagen.
  • De zaaldienst van 19:00 zorgt ervoor dat alle velden worden opgeruimd (dit kunnen de laatst spelende teams doen).
  • De zaaldienst van 19:00 zorgt ervoor dat de EHBO tas in het hok staat bij de wedstrijdformulieren en na de wedstrijden weer opgeruimd wordt.
  • De zaaldienst van 19:00 zorgt ervoor dat de wedstrijdballen in de daarvoor bestemde tas komen en doet de ballenkast op slot.